Portowo - to osiedle zaprojektowane z myślą o wymagających

Osiedle położone nad Wartą, wkomponowane w naturę, a jednocześnie świetnie skomunikowane z centrum Poznania. Docelowo stanowić będzie samowystarczalne, kameralne miasteczko z wszelkimi udogodnieniami i usługami w zakresie edukacji, opieki nad dziećmi, komunikacji miejskiej, handlu i sportu oraz usługami medycznymi. Zwrócone ku rzece będzie zachęcało do aktywności na łonie natury.

Obszerny teren o powierzchni 19 ha bez trudu pomieści wznoszone etapami osiedle składające się z malowniczo rozlokowanych 47 budynków, w których znajduje się blisko 1800 mieszkań o zróżnicowanym metrażu: od kawalerek po pięciopokojowe apartamenty. Urządzone będą przez doświadczonych projektantów wnętrz, w I etapie – w czterech zróżnicowanych, unikalnych stylach. Każde z mieszkań w pierwszym etapie dodatkowo zostanie wyposażone w odpowiednio dobrane meble i dodatki zapewniające komfort najemcom – m.in. łóżka, stoły wraz z krzesłami, sofy i inne dodatki. Pierwszy etap budowy osiedla Portowo obejmuje 377 mieszkań, których budowę rozpoczynamy już w 2024 roku. Wszystkie mieszkania w pierwszym etapie zostaną przeznaczone na najem.

0

budynków mieszkalnych w I etapie

320

mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 135 m2 z balkonami

340

stojaki na rowery

0

style aranżacji wnętrz w standardzie fit-out

1950

spodziewany termin oddania do użytku mieszkań w I etapie

0

Ha powierzchni całego osiedla

PLAN OSIEDLA – I ETAP

11 budynków
377 mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 135 m2 wyposażonych w balkony
plac zabaw na zielonym dziedzińcu
6800 m2 powierzchni spacerowych i rekreacyjnych
9 lokali usługowych
356 miejsc parkingowych w halach i 45 miejsc zewnętrznych
392 stojaków dla rowerów
455 komórek lokatorskich

Dowiedz się więcej o inwestycji od Rafała Przybyła, regional managera, Vastint Poland

POZNAJ PORTOWO

Ekorozwiązania

Koncepcja urbanistyczna Portowa została opracowana z poszanowaniem naturalnych walorów krajobrazowych i wymagań środowiskowych…

Koncepcja urbanistyczna Portowa została opracowana z poszanowaniem naturalnych walorów krajobrazowych i wymagań środowiskowych tego wyjątkowo urokliwego obszaru. Zabudowa mieszkalna obniża się ku rzece, nie zasłaniając widoku na bujną, nadwodną zieleń. Po zakończeniu budowy wystąpimy o certyfikaty środowiskowe LEED i BREEAM. Potwierdzają one spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. wysoką efektywność energetyczną budynków. Przeszklenia chronią wnętrza przed przegrzewaniem się latem i wyziębieniem zimą, a fasady budynków gwarantują termoizolację. Energooszczędność osiągamy też dzięki lampom ledowym, wyposażonym w inteligentny system sterowania. W trakcie budowy obowiązuje program segregacji odpadów i recykling. Dbamy o utrzymanie dużej ilości przepuszczalnej nawierzchni, która ułatwia wysoką retencję wody. Własny zbiornik, zintegrowany z systemem nawadniania, stanowi też zabezpieczenie przed zalaniem w razie gwałtownych opadów. Dbamy o zieleń. Docelowo nasadzimy ok. 50 tys. kwitnących bylin, 25 tys. krzewów i 500 dorosłych drzew. Planujemy zazielenić dachy, co zwiększy powierzchnię biologicznie czynną.

Po zakończeniu budowy wystąpimy o certyfikat środowiskowy LEED. Potwierdza on spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, m.in. wysoką efektywność energetyczną budynków.

Przeszklenia chronią wnętrza przed przegrzewaniem się latem i wyziębieniem zimą, fasady budynków gwarantują termoizolację.

Energooszczędność osiągamy też dzięki lampom ledowym, wyposażonych w inteligentny system sterowania.

W trakcie budowy obowiązuje program segregacji odpadów i recykling.

Dbamy o utrzymanie dużej ilości nawierzchni ułatwiających wysoką retencję wody. Własny zbiornik, zintegrowany z systemem nawadniania, stanowi też zabezpieczenie przed zalaniem w razie gwałtownych opadów.

Dbamy o zieleń. Docelowo nasadzimy 500 dorosłych drzew, 25 tys. krzewów i ok. 50 tys. kwitnących bylin.

Planujemy zazielenić dachy zwiększając powierzchnię czynną biologicznie.

Sztuka

Mieszkańcy i ich goście będą na co dzień podziwiać widoki nadrzecznego pejzażu, jednak…

Mieszkańcy i ich goście będą na co dzień podziwiać widoki nadrzecznego pejzażu, jednak zadbaliśmy również o dodatkowe wrażenia estetyczne. Nawiązaliśmy współpracę z poznańskimi artystami młodego pokolenia. Dzięki nim twórczość artystyczna będzie obecna w wielu zakątkach osiedla.

Rzeka

Poznań powrócił nad Wartę. To właśnie nad brzegiem rzeki odbywa się kilkaset imprez…

Poznań powrócił nad Wartę. To właśnie nad brzegiem rzeki odbywa się kilkaset imprez rocznie: koncerty, warsztaty, seanse kina letniego, a także niezliczone gry i zabawy na plażach miejskich. Rzeczny krajobraz zostanie wzbogacony o kolejne miejsce oferujące relaks w pobliżu wody: ogólnodostępną przystań zlokalizowaną w sercu Portowa. Przystań będzie naturalną kontynuacją dawnej stoczni rzecznej. W kolejnych etapach budowy osiedla marina znajdzie swe miejsce w zatoczce okalającej urokliwy półwysep w rejonie Starołęki.

Historia

Pradawne osady na terenie dzisiejszej Starołęki weszły w strefę wpływów Poznania począwszy od…

Pradawne osady na terenie dzisiejszej Starołęki weszły w strefę wpływów Poznania począwszy od XIII wieku. Najnowsza historia obszaru osiedla Portowo to dawne nabrzeże przeładunkowe, którego pozostałości oglądać można do dzisiaj, a które urządzono w 1881 roku z myślą o pobliskich zakładach. Tuż obok w 1941 roku Niemcy zbudowali stocznię rzeczną. Po wojnie służyła ona krajowi dźwigającemu się z ruin: remontowano tu i budowano barki rzeczne zwane „poznaniankami” oraz cumowano je na zimę. Stocznia nieodwołalnie zakończyła działalność w 1999 roku, kiedy to opuściły ją ostatnie jednostki pływające. Od tego czasu teren Portowa wzięli we władanie spacerowicze, wędkarze i ptactwo wodne.

Fotografie pochodzą z Cyfrowego Repozytorium Lokalnego: www.cyryl.poznan.pl

FAQ
Kiedy rozpocznie się budowa osiedla?
Budowa Osiedla Portowo rozpocznie się w 2024 roku, po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy. W pierwszym etapie realizacji osiedla powstanie 11 budynków w dalszej linii brzegowej z 377 mieszkaniami o powierzchni od 28 do 135 m2.
Osiedle położone jest nad Wartą. Czy będzie zabezpieczone przed powodzią?
Obszar osiedla jest całkowicie bezpieczny i w planie zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta Poznania przewidziany jest jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Zamówiliśmy u zespołu hydrologów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu szczegółową, wręcz drobiazgową ekspertyzę ewentualnych zagrożeń. Wynika z niej jednoznacznie, że powódź nam nie grozi. Tego rodzaju powodzie, które mogłyby zalać Portowo lub choćby położony na tej samej wysokości Stary Rynek, do tej pory zdarzały się raz na 1235 lat. Obecnie w warunkach ocieplenia klimatu, pustynnienia Wielkopolski, a zatem i obniżenia się poziomu wód gruntowych, zagrożenie powodzią jest obiektywnie rzecz biorąc całkowicie wykluczone.
Ponadto od 1 stycznia 2018 r., wraz z wejściem w życie ustawy Prawo wodne, budowa na terenach zalewowych jest całkowicie niemożliwa. Nie otrzymalibyśmy pozwolenia na budowę, gdyby zagrożenie powodzią byłoby realne.
Na wcześniejszych etapach planowania inwestycji udostępniano wizualizacje obejmujące bardzo atrakcyjne urządzenia nabrzeżne: kładki, pomosty, tarasy. Dlaczego obecnie nie przewiduje się budowy takich urządzeń małej architektury nabrzeżnej?
Nadal planujemy atrakcyjne urządzenie nabrzeża i poprzednie wizualizacje traktujemy jako cenną inspirację. Na razie ostateczne projekty szczegółowych rozwiązań w tym zakresie nie zostały jeszcze opracowane. Wiadomo natomiast, że mało prawdopodobna jest budowa kładki przez Wartę z uwagi na wysoki stopień komplikacji prawnych oraz znaczny koszt budowy takich urządzeń, co musiałoby znaleźć bezpośrednie przełożenie się na cenę mieszkań.
Czytaj więcej